Menu:

Onze school (schooljaar 2018-2019)

KLEUTERSCHOOL: 4 klassen
- 3de kleuterklas: juf Monique Aerts                                            20 kleuters
- 2de kleuterklas: juf Mariet Verstappen                                      23 kleuters
- 1ste kleuterklas: juf Gaby Simons                                               12 kleuters 
- instapklas: juf Kim Kuppens                                                         11 kleuters
  (6 instapdata tijdens het schooljaar)

Alle kleuters krijgen 2 lestijden bewegingsopvoeding per week van juf Patricia Van Passel en juf Karen Bergmans. Onze kinderverzorgster is juf Inge Croisiaux. Juf Karen Bergmans geeft ondersteuning in de kleuterklassen.

 

LAGERE SCHOOL: 8 klassen
- 1ste leerjaar: juf Sara Nies / juf Rien Verachtert                         30 lln.
(juf Sara wordt vervangen door juf Valerie Panis)
- 2de leerjaar A: juf Lieve Winter / juf Luana De Maggio                18 lln.
- 2de leerjaar B: juf Natalie Miniaci                                               18 lln.
- 3de leerjaar: juf Carla Leysmans / juf Kathleen Ferson / juf Rien Verachtert       32 lln.
- 4de leerjaar A: juf Inge Rommel / juf Kathleen Ferson                   17 lln.
- 4de leerjaar B: juf Miet Monnens                                                  18 lln.
- 5de leerjaar: meester Noël Knevels / juf Kelly Cucciarre               25 lln.
- 6de leerjaar: juf Nathalie Pareyn                                                 22 lln. 

Juf Luana De Maggio is de zorgcoördinator en geeft ondersteuning.
Alle leerlingen van de lagere school krijgen 2 lestijden per week 
bewegingsopvoeding van meester Johan Das.
ICT: meester Steven Casters en meester Johan Das.
Administratie: Nele Bergmans en Steven Casters. 
Directie: Mr. Marc Vandeurzen


-----------------------------------------------------------------------------------